Aanmeldprocedure

Aanmelding en toelating

Heeft u belangstelling voor de vrijeschool en wilt u uw kind graag op de Vrijeschool Rotterdam-West geplaatst zien, dan bent u van harte welkom om naar een van de informatieochtenden te komen. Op deze ochtend vertellen wij u meer over het vrijeschoolonderwijs en de Vrijeschool Rotterdam-West. Op deze ochtend ontvangt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u inleveren bij de administratie van de school. Binnen drie weken krijgt u een bevestiging van ontvangst en staat uw kind bij ons op de wachtlijst.

Bevestiging van aanmelding

Per schooljaar kunnen wij maximaal 56 nieuwe kleuters plaatsen. Na aanmelding wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. U ontvangt in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw kind vier jaar wordt een bevestiging van plaatsing. Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt kunt u een uitnodiging voor een individueel aannamegesprek van de leerkracht tegemoet zien. Hierbij is ook uw aanstaande kleuter welkom.

Wat als u niet wordt uitgenodigd

Vanwege de grote belangstelling voor onze school kan het zijn dat uw kind niet meteen een bevestiging van plaatsing krijgt. In dit geval blijft uw kind op de wachtlijst. Bij een wijziging in de aanmeldingen, kan het zijn dat we u alsnog uitnodigingen om uw kind aan te melden. De ervaring leert dat het lastig in te schatten is wat de kansen van aanmelden zijn, maar dat het zeker kan lonen om op de wachtlijst te blijven staan.

Wanneer u kiest voor een andere school

Wij stellen het op prijs als u, wanneer u besluit te kiezen voor een andere school of om een andere reden niet meer op onze wachtlijst wil staan, dit zo spoedig mogelijk door te geven op administratie@vsrotterdamwest.nl

Voorrangsregels

De vrijeschool staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Er zijn een aantal voorrangsregels bij plaatsing. Broertjes en zusjes van onze leerlingen en kinderen die van een andere vrijeschool komen door bijvoorbeeld een verhuizing hebben voorrang. Kinderen die 18 maanden (vanaf 2,5 jaar) op de PSZ Speelwijs hebben gezeten, hebben eveneens voorrang. Leerlingen worden toegelaten op volgorde van aanmelding bij de administratie.

Tussentijdse toelating kinderen onderbouw (6-12 jarigen)

Als u uw kind wilt aanmelden voor een klas in de onderbouw, kunt u zich aanmelden nadat u een informatiebijeenkomst hebt bijgewoond. De intern begeleider neemt vervolgens contact met u op voor een informatief gesprek. Hierin zal worden nagegaan of uw kind speciale onderwijsbehoeften heeft en of onze school hieraan tegemoet kan komen. Om hierin voldoende helderheid te krijgen wordt ook altijd contact opgenomen met de huidige school. In de meeste gevallen draait een potentiƫle nieuwe leerling enkele dagen mee op onze school zodat goed gekeken kan worden of uw kind en onze school bij elkaar passen. Na deze 'kennismakingsdagen' wordt de uiteindelijke beslissing tot plaatsing genomen.

Voor meer informatie:
Administratie
tel: 010-3132490
email:administratie@vsrotterdamwest.nl