Aanmeldprocedure

Aanmelding en toelating
Heeft u belangstelling voor de vrijeschool en wilt u uw kind graag op de Vrijeschool Rotterdam-West geplaatst zien, dan bent u van harte welkom om naar een van de informatieochtenden te komen. Op deze ochtend vertellen wij u meer over het vrijeschoolonderwijs en de Vrijeschool Rotterdam-West. Op deze ochtend ontvangt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u inleveren bij de administratie van de school. Binnen drie weken krijgt u een bevestiging van ontvangst en staat uw kind bij ons op de wachtlijst.

Per schooljaar kunnen wij maximaal 52 nieuwe kleuters plaatsen. Na aanmelding wordt u op de wachtlijst geplaatst. In het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw kind vier jaar wordt, ontvangt u, indien er plaats is voor uw kind, een bevestiging van plaatsing en kunt u een uitnodiging voor een individueel aannamegesprek van de leerkracht tegemoet zien. Hierbij is ook uw aanstaande kleuter welkom.

De vrijeschool staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Er zijn een aantal voorrangsregels bij plaatsing. Broertjes en zusjes en kinderen van een andere Vrijeschool door verhuizing hebben voorrang. Kinderen vanaf 2,5 jaar  en die op PSZ Speelwijs zitten, hebben eveneens voorrang. Leerlingen worden toegelaten op volgorde van aanmelding bij de administratie.

In april/mei voorafgaand van het schooljaar waarin uw kind start, hoort u of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst blijft staan.

Tussentijdse toelating kinderen onderbouw 6-12 jarigen
Als u uw kind wilt aanmelden voor een klas in de onderbouw, kunt u zich aanmelden nadat u een informatiebijeenkomst hebt bijgewoond. De intern begeleider neemt vervolgens contact met u op voor een informatief gesprek. Hierin zal worden nagegaan of uw kind speciale onderwijsbehoeften heeft en of onze school hieraan tegemoet kan komen. Om hierin voldoende helderheid te krijgen wordt ook altijd contact opgenomen met de huidige school. In de meeste gevallen draait een potentiële nieuwe leerling enkele dagen mee op onze school zodat goed gekeken kan worden of uw kind en onze school bij elkaar passen. Na deze 'kennismakingsdagen' wordt de uiteindelijke beslissing tot plaatsing genomen.

Kijk voor informatieochtenden en avonden op de homepage.

Voor meer informatie:
Administratie
tel: 010-3132490
email: administratie@vsrotterdamwest.nl