Aanmelden

Wilt u verkennen of de Vrijeschool Rotterdam-West de plek is voor uw kind? Of weet u het al en wilt u uw kind inschrijven? Wij kijken uit naar uw komst! Hieronder leest u hoe dit bij ons in z’n werk gaat.


Kennismaking en inschrijving
Of u nou sfeer wilt proeven, meer informatie wilt over ons onderwijs of al zeker bent van uw zaak en uw kind wil inschrijven: wij nodigen iedereen uit voor een van onze informatieochtenden. Op deze ochtend vertellen wij u meer over het vrijeschoolonderwijs en de Vrijeschool Rotterdam-West. U dient zich voor deze informatieochtenden aan te melden. Na het bezoeken van deze ochtend ontvangt u per e-mail een aanmeldingsformulier. Dit kunt u digitaal invullen en terugsturen. Binnen drie weken krijgt u een bevestiging van ontvangst en staat uw kind bij ons op de wachtlijst.

Werkwijze en voorrangsregels

  • Leerlingen worden toegelaten op volgorde van aanmelding bij de administratie. Het bezoeken van een informatieochtend is noodzakelijk
  • Op onze school hebben we het beleid dat zowel broertjes en zusjes van verschillende leeftijd als tweelingen niet in dezelfde klas worden geplaatst. Onze ervaring is dat dit ten gunste komt van de ontwikkeling van beide kinderen.
  • Broertjes en zusjes van kinderen bij ons op school hebben voorrang. Graag de school zsm informeren, broertjes en zusjes zijn niet automatisch meteen aangemeld
  • Kinderen die door verhuizing van andere vrijescholen komen hebben voorrang

Instroom nieuwe kleuters (groep 1 en 2) 

Per schooljaar kunnen wij maximaal 30 (zindelijke) kleuters plaatsen, afhankelijk van het aantal te starten klassen. In februari voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind start, hoort u of uw kind geplaatst is en plannen we een individueel aannamegesprek waar ook uw peuter bij aanwezig is. Als er nog geen plaats is, kunt u aangeven of u uw kind op de wachtlijst wilt laten staan voor eventuele latere zij-instroom.

Tussentijdse toelating kinderen onderbouw (groep 3 - 8)
Als u uw kind wilt aanmelden voor een klas in de onderbouw, dan kunt u zich aanmelden via de administratie. Vervolgens dient u aanwezig te zijn op een van onze informatieochtenden. Als er plek is en u besluit na de informatieochtend om uw kind over te plaatsen, dan krijgt u een online formulier toegestuurd. Uw kind is aangemeld voor een  klas in de onderbouw zodra wij het ingevulde aanmeldformulier hebben ontvangen. De procedure is daarna als volgt:

  • De aannamecoördinator neemt contact met u  op  om aan te geven  of er plaats is voor uw kind in de betreffende klas. Is er op dat  moment geen plaats dan kan uw kind op  de wachtlijst geplaatst worden.
  • Indien er plaats is, vragen wij u  om  de Intern  Begeleider  van de oude school contact met ons op te laten nemen.
  • Na dit contact nemen wij nogmaals  contact  met u op om  met u te overleggen over de uitkomsten van dit overleg.
  • Hierna volgt een periode van onderzoek waarin het doel is te beoordelen of  plaatsing in de betreffende klas zinvol is. Het observeren  van uw kind  is hierbij een  onderdeel, ook  kunnen wij een eigen onderzoekje door de Remedial Teacher laten doen.
  • Na deze onderzoeksperiode wordt besloten of  uw  kind toegelaten kan worden.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar de administratie via: administratie@vsrotterdamwest.nl