Aanmelden

Aanmelding en toelating
Heeft u belangstelling voor de vrijeschool en wilt u uw kind graag op de Vrije Rotterdam-West geplaatst zien, dan bent u van harte welkom om naar een van de informatieochtenden te komen. Op deze ochtend vertellen wij u meer over het vrijeschoolonderwijs en de vrijeschool Rotterdam-West. Op deze ochtend ontvangt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u inleveren bij de administratie van de school. Binnen drie weken krijgt u een bevestiging van ontvangst en staat uw kind bij ons op de wachtlijst.

Per schooljaar kunnen wij 30 tot 60 leerlingen plaatsen, afhankelijk van het aantal te starten klassen. In het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw kind vier jaar wordt, ontvangt u, indien er plaats is voor uw kind, een uitnodiging voor een individueel aannamegesprek waar ook uw peuter bij aanwezig is.

De vrijeschool staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Er zijn een aantal voorrangsregels bij plaatsing. Broertjes en zusjes en kinderen van een andere Vrije School door verhuizing hebben voorrang. Kinderen die vanaf 2,5 jarige leeftijd op PSZ Speelwijs zitten, krijgen eveneens voorrang. Leerlingen worden toegelaten op volgorde van aanmelding bij de administratie. 

In april/mei voorafgaand van het schooljaar waarin uw kind start, hoort u of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst blijft staan.

Tussentijdse toelating kinderen onderbouw 6-12 jarigen
Als u uw kind wilt aanmelden voor een klas in de onderbouw, dan kunt u zich aanmelden via de administratie. De aannamecoördinator neemt contact met u op voor een informatief gesprek. Als u besluit uw kind op te geven, volgt een ontmoeting tussen uw kind en de betrokken leerkracht (meestal in de klas en na schooltijd). Het doel hiervan is te beoordelen of plaatsing in de betreffende klas zinvol is. Ook kan het zijn dat wij een klein onderzoekje nodig vinden. Wij vragen ook informatie bij de oude school. Hierna wordt besloten of het kind geplaatst kan worden. In klas 6 worden alleen kinderen toegelaten van andere vrijescholen.

Kijk voor informatieochtenden en avonden op de homepage.

Voor meer informatie:
Administratie
tel: 010-3132490
email: administratie@vsrotterdamwest.nl