Ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders vinden wij belangrijk
Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs, sterker nog, de school is gestart door een zeer grote betrokkenheid van ouders. De ouders nemen binnen de Vrijeschool Rotterdam-West een belangrijke plek in. Je kan bijvoorbeeld zelf meedenken over het beleid op school en meedenken over de inrichting van het schoolplein. Op groepsniveau kan je meedraaien als klassenouder. Verder zijn er talrijke jaarfeesten en activiteiten waarbij je je kan inzetten voor de school. School en thuis staan daardoor dicht bij elkaar.

Wilt u meer weten over ouderbetrokkenheid en de mogelijkheden om iets te doen voor de school, neem dan contact op met mkn@vsrotterdamwest.nl

Meer over ouderbetrokkenheid: Ouderbetrokkenheid