Omgangsregels

Wij willen als school een gemeenschap zijn waar kinderen, ouders en medewerkers zich veilig, vertrouwd en verbonden voelen. Als je je veilig, vertrouwd en verbonden voelt, kun je jezelf ontwikkelen en tot spelen, leren en werken komen.

Wij werken met de methodiek ‘De Vreedzame School’. Deze methodiek helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we elkaar actief aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor elkaar, onze omgeving, de schoolgemeenschap en de samenleving.
Dit geldt voor kinderen, ouders en medewerkers.

De schoolregels en -afspraken zijn terug te vinden in onze schoolgids.