Toetsen en leerlingvolgsyteem

Het ministerie van onderwijs heeft vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. De vrijescholen hebben vanzelfsprekend een leerlingvolgsysteem en doen mee met de landelijke toetsing. Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. De ouders worden door middel van gesprekken en getuigschriften op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind op alle vlakken.