Toetsen en leerlingvolgsyteem

Het ministerie van onderwijs heeft vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. Onze school heeft een leerlingvolgsysteem waarin we de ontwikkeling van kleuter tot klas 6 volgen en monitoren. We doen mee met de landelijke toetsing (2x per jaar Cito) en doen ook tussendoor veel toetsen: van dictees, proefwerken, periodeafsluiting tot methodegebonden toetsen. Toetsing is vooral bedoeld om de leerkrachten informatie te geven over het leren van de kinderen, en hoe ons aanbod moet worden afgestemd. Er ligt dus geen (prestatie)druk op de toetsen.

Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden.

De ouders worden door middel van de rapporten (2x per jaar), gesprekken en getuigschriften (1x eind van het schooljaar) op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind op alle vlakken.

De leerkrachten werken in alle klassen volgens de cyclus van het opbrengst- en handelingsgericht werken. Dit staat uitgebreid beschreven in het SOP (zie "overige documenten".