Klassenouders

Iedere klas heeft twee of drie klassenouders die de leerkrachten ondersteunen bij het voorbereiden van de ouderavonden, de organisatie van de buitenschoolse activiteiten en schoolfeesten en die regelmatig met de leerkracht overleggen over de gang van zaken in de klas. Zij bevorderen het contact tussen ouders en leerkracht. Vijf maal per schooljaar vindt er in het klassenouderoverleg overleg plaats tussen de schoolleider en de klassenouders.

Luizencontroleurs

Iedere klas heeft ouders als luizencontroleurs.