Schoolbestuur

Schoolbestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Vrijeschool Rotterdam-West valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH).  Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. De schoolleider zit samen met de andere schoolleiders en de algemeen bestuurder Jan Jaap Hubeek, in het managementteam van de SVZH. Jan Jaap Hubeek legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht is op gepaste afstand actief. Ze is niet betrokken bij de dagelijkse leiding maar kan los van de waan van de dag met adviezen, suggesties en voorstellen komen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.

  • Mw. D. van Bennekom, voorzitter
  • Dhr. N. de Schrijver, lid
  • Dhr. D. Lodewijk, lid
  • Mw. I. Miedema, lid
  • Dhr. A Roest Crollius, lid

Commissies

  • Auditcommissie: voorzitter dhr. D. Lodewijk; lid dhr. N. de Schrijver
  • Identiteit & kwaliteit: voorzitter mw. I. Miedema, lid dhr. A. Roest Crollius
  • Renumeratie: voorzitter mw. D. van Bennekom, lid mw. I. Miedema
  • Commissie Mens & Organisatie: voorzitter dhr. N. de Schrijver, lid dhr. A. Roest Crollius

SVZH

Voor meer informatie over de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland of contact verwijzen wij u naar: www.svzh.nl

Scholen die onder de SVZH vallen zijn: