Let Op:
Wijziging schooltijden:
Wij hebben onze schooltijden gewijzigd.
Afgelopen schooljaar is het team, in samenwerking met de MR, bezig geweest om de schooltijden aan te passen om zo een betere afstemming te hebben van lestijden en ontwikkeltijd. West is een school in ontwikkeling, een mooie school waar het vrijeschool onderwijs ook vanuit het eigentijdse verder vorm krijgt. Dit vraagt tijd van de leerkrachten. Daarbij waren de lestijden, met name voor de kleuters, niet geheel passend.
Vanaf schooljaar 19/20 zijn de nieuwe lestijden:

Schooltijden

Maandag: van 8:30 uur tot 14:00 uur
Dinsdag: van 8:30 uur tot 14:00 uur
Woensdag: van 8:30 uur tot 12:30 uur
Donderdag: van 8:30 uur tot 14:00 uur
Vrijdag: van 8:30 uur tot 14.00 uur