Buitendag

Onze buitenlesdag en een vast onderdeel van het kleuteronderwijs van de Vrijeschool Rotterdam-West. Het buitenonderwijs vindt plaats in het park of bos.

Wat is buitenonderwijs?

Elke woensdag of vrijdag is het buitenlesdag voor de kleuters op de Vrijeschool Rotterdam-West. Een dag waarop leerlingen dezelfde vaardigheden leren als op een reguliere schooldag. Maar met één groot verschil; heerlijk in de vrije natuur. De insteek is leerlingen meer ruimte te bieden om te spelen, bewegen, ontdekken en onderzoeken.

Onze buitendag in beeld

Onze Simone Middeldorp (kleuterleerkracht kk2) in het Rotterdams Onderwijs Magazine (ROM). Over haar vak als kleuterleerkracht en onze wekelijkse buitendag met de kleuters! Weer of geen weer, we geven iedere week les in de buitenlucht. In de stadsoase van Delfshaven: het Essenburgpark. Lees hier het hele artikel
bosdag-beeld01

Het belang van buitenonderwijs

In ons vrijeschoolonderwijs hechten we veel waarde aan de rijkdom van de natuur en de dynamiek van de seizoenen. Tijdens de buitendag ervaren onze kleuters de natuur, kunnen ze zich verwonderen en verbinden met de natuur én bovendien biedt de natuur prachtige aanknopingspunten om te werken aan onze onderwijsdoelen.

Slecht weer bestaat niet. Slechte kleding wel

We zijn met onze kinderen altijd buiten: in weer en wind. Met als uitgangspunt dat slecht weer niet bestaat maar slechte kleding wel. De enige reden om niet te gaan is gevaar zoals onweer en harde storm (vallende bomen en takken).

Wat vinden de leerlingen? En wat vinden de ouders?

We krijgen van zowel ouders als kinderen terug dat ze de buitendag heel fijn vinden. De leerkrachten vinden het ook een prettige manier om de wereld van de kleuter groter te maken dan het klaslokaal.

bosdag-beeld02

Hoe ziet onze buitendag er uit?

Een buitendag is een gewone schooldag. Dat betekent dat we in hoofdlijnen dezelfde dagindeling volgen als op school. Alleen hebben we tijdens de buitendag de natuur als klaslokaal.

Vrij spelen in de natuur

Op de speelplek kunnen de kinderen vrij spelen. We gebruiken hiervoor een afgebakend stuk natuur: de kinderen moeten de leerkracht ten alle tijde kunnen zien. Tijdens dit vrije spel gebruiken de kinderen alles wat ze in de natuur vinden en leren we ze respectvol, met zorg en plezier met de omringende natuur om te gaan.

Beleven van de omgeving

We gebruiken hiervoor datgene wat we tegenkomen in de natuur: een boomstam is bijvoorbeeld een evenwichtsbalk, de takken sorteren we van klein naar groot en alle kastanjes worden geteld. We beleven onze omgeving met al onze zintuigen, door te ruiken, proeven, zien, voelen en horen.

Interesse in de Vrijeschool Rotterdam-West?

Wilt u uw kind aanmelden of gewoon graag een keer komen kijken in onze school?
Kom dan langs op een van de informatiemomenten, u bent van harte welkom!

De effecten van buitenonderwijs

Buitenlessen zijn naast leuk ook leerzaam. Ze dragen op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van kinderen. In de literatuurstudie van wetenschapsjournalist Mark Mieras komen de volgende bevindingen naar boven (de hele studie lees je hier).

  • Verband tussen leerprestaties en frisse lucht: uit onderzoek van TNO blijkt dat leerlingen minder reken- taalfouten maken als de luchtkwaliteit (ventilatie) goed is.
  • Ontwikkeling van motoriek en cognitie is nauw verweven. Dit verband is het sterkst bij kinderen tussen de vijf en tien jaar. Touwtjespringen bijvoorbeeld stimuleert niet alleen de spieren, maar ook werkgeheugen, coördinatie, zelfbeheersing en aandacht.
  • Stadskinderen die meer natuur in hun leefomgeving hebben, gedragen zich beter in de klas en kampen minder vaak met gedrags- en aandachtsproblemen.

Mooi samengevat door de Britse psycholoog Guy Claxton: “Het lichaam is heel wat meer dan een voertuig om de hersenen in het klaslokaal te brengen. Het verdient een belangrijker en geavanceerdere rol op school dan alleen ‘stoom afblazen’ op het schoolplein of het sportveld.”