De Vrijeschool Rotterdam-West

Onze school is opgericht vanuit een ouderinitiatief in 2015, als dislocatie van de Vrijeschool Vredehof.

Wat leren onze leerlingen?

Vrijeschool Rotterdam-West biedt vrijeschoolonderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12/13 jaar. Onze leerlingen leren niet alleen alle basisvaardigheden zoals lezen, spellen, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Wij leren ze ook vreemde talen spreken, bewegen, toneelspelen, schilderen, tekenen én zingen.

Buiten leren

Onze leerlingen komen vaak buiten en leren van de natuur. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook om drie aspecten:

  1. het denken: cognitieve vaardigheden (kennis)
  2. het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden
  3. de wil: motorische- en praktische vaardigheden

Thema's in ons onderwijs

De Vrijeschool Rotterdam-West heeft samen met ouders een aantal eigen thema’s opgesteld. Deze komen terug in het lesprogramma en geven de school een eigen kleur. De thema’s zijn: culturele diversiteit, natuurbeleving, beweging en aandacht voor leerlingen op verschillende niveaus. In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over deze thema’s en de uitwerking hiervan in het lesprogramma.