Onze school

De Vrijeschool Rotterdam-West is opgericht vanuit een ouderinitiatief in 2015, als dislocatie van de Vrijeschool Vredehof.

Vrijeschool Rotterdam-West heeft als doel vrijeschoolonderwijs aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12/13 jaar. Kinderen leren niet alleen alle basisvaardigheden zoals lezen, spellen, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar we leren de kinderen ook vreemde talen spreken, bewegen, toneelspelen, schilderen, tekenen en zingen. De kinderen komen vaak buiten en leren van de natuur. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook om drie aspecten:

het denken: cognitieve vaardigheden (kennis)
het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden
de wil: motorische- en praktische vaardigheden

De Vrijeschool Rotterdam-West heeft samen met ouders een aantal eigen thema’s geformuleerd die terug komen in het lesprogramma en de school een eigen kleur geeft. De thema’s zijn: culturele diversiteit, natuurbeleving, beweging en aandacht voor leerlingen op verschillende niveaus. In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over deze thema’s en de uitwerking hiervan in het lesprogramma.