Aansluiting vervolgonderwijs

Na de basisschool

Aan het einde van de basisschool heeft een kind van de vrijeschool zijn/haar motoriek, gevoel en verstand geschoold en goed ontwikkeld. Deze vermogens vormen de basis om met vertrouwen, inzicht, kracht en verstand door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

Op de meeste vrijescholen ligt het niveau van de uitstroom boven het landelijk gemiddelde, er gaan gemiddeld meer leerlingen naar de Havo of het VWO. Na de 6de klas stromen leerlingen uit naar verschillende middelbare scholen in Rotterdam, van het VMBO tot het Gymnasium. Elk jaar kiest een aantal kinderen ervoor om naar het voortgezet onderwijs van de vrijeschool in Rotterdam (vwo, havo of vmbo) te gaan.

De overstap van de vrije basisschool naar regulier voortgezet onderwijs verloopt goed. Kinderen die van de vrijeschool komen hebben geleerd om te zoeken naar de mogelijkheden en niet te struikelen over de onmogelijkheden. Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd als creatieve denkers, betrokken bij de school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijeschoolleerlingen leren leuk blijven vinden, ook aan het einde van de schooltijd.