Covid19 & West

Als het gaat om de coronamaatregelen hebben wij als vrijeschool niet zozeer een persoonlijk standpunt, maar maken wij een professionele afweging. Net als andere publieke organisaties, kinderopvang en voortgezet onderwijs hebben we te doen wat er van ons gevraagd wordt. Wij willen de school open houden en mooi onderwijs geven voor alle kinderen. Op een zo prettig en voor iedereen veilig en verantwoorde manier.

Huidige maatregelen van de Rijksoverheid: Coronavirus en basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (basis)onderwijs

De scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn open. Leerlingen en medewerkers doen een zelftest bij klachten.  Ze blijven thuis na een positieve zelftest.

Coronaregels in het onderwijs

Op school volgt iedereen de adviezen tegen verspreiding van corona.

Alle scholen hebben aanvullend nieuwe protocollen en maatregelen ontvangen. Dit zijn landelijke richtlijnen, vertaald naar de scholen binnen onze stichting en die we met instemming van de MR, paraat hebben liggen. Doel is om zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten fit te houden zodat er onderwijs op school is. Voor nu is de situatie zoals deze al maanden lang is:

  • Heeft uw kind Corona gerelateerde klachten? Dan houdt u hem/haar thuis, en/of sluit u met een zelftest uit of er sprake is van Corona. Zie hier de beslisboom voor klachten bij kinderen en de vraag of ze naar school mogen. U kunt voor uw kind(eren) gratis zelftesten krijgen via de school (via de receptie/conciërge). Is de uitslag van de zelftest positief? Dan blijven zij thuis.
    • Bij positief getest mét klachten > 5 dagen thuis en 24 uur klachtenvrij, tot max 10 dagen. Dag van eerste klachten geldt als dag 0
    • Bij positief zonder klachten > 5 dagen thuis. Testdag geldt als dag 0. Als er toch klachten ontstaan wordt er opnieuw geteld > 5 dagen thuis en 24 uur klachtenvrij, tot max 10 dagen. Dag van eerste klachten geldt als dag 0.
    • Bij een negatieve testuitslag mag de leerling of medewerker naar school.
  • Als uw kind Corona heeft, laat u dit de leerkracht weten. Wij houden weer bij hoe het virus zich in de school verspreidt.
  • Wij zorgen voor basishygiëne, ventilatie en CO2 metingen. Denkt u aan warme kleding zowel i.k.v. de ventilatie maar ook gewoon omdat we een koud schoolgebouw hebben?

Vragen of zorgen? Neem gerust contact op: m.van.der.meij@vsrotterdamwest.nl