Ziek of afwezig melden via Parro

U meldt u uw kind afwezig (absent) via Parro. Ideaal voor ouders én leerkrachten. Alle absentiemeldingen die ouders via Parro doen, worden automatisch verwerkt in ParnasSys. Dat scheelt ook weer administratie voor de leerkrachten.

Via het hoofdscherm 'groepen' drukt u eenvoudig op het menu 'Absenties'. Hier kunt u verschillende meldingen aanmaken. Zie afbeelding. Voor vragen en meer informatie kunt u terecht op de website van Parro  of neem contact op met onze administratie.

Leerplicht & verzuim

De school is wettelijk verplicht om bij de afdeling leerplicht van de gemeente te melden als kinderen lessen verzuimen. Indien uw kind om andere redenen gedeeltelijk afwezig moet zijn, bijvoorbeeld doktersbezoek, dient u dat ruim van tevoren schriftelijk te melden. Wij vragen u dringend om de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Lees hier meer over ons beleid op afwezigheid van kinderen (te laat komen, ongeoorloofd verzuim, ziekteverzuim etc.).

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Lees hier hoe dit werkt.