Ziekmelden leerling

Afwezigheid bij ziekte dient u telefonisch te melden bij de administratie voor 9.00 uur via telefoonnummer 010 -313 24 90

De school is wettelijk verplicht om bij de afdeling leerplicht van de gemeente te melden als kinderen lessen verzuimen. Indien uw kind om andere redenen gedeeltelijk afwezig moet zijn, bijvoorbeeld doktersbezoek, dient u dat ruim van tevoren schriftelijk te melden. Wij vragen u dringend om de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.