Leerlingzorg

Het zorgteam

De zorg voor kinderen met een specifieke behoefte wordt vanuit de intern begeleiders begeleid en gecoördineerd. Onze school heeft een intern begeleider voor de kleuter- en een intern begeleider voor de onderbouw.  De leerkracht geeft vorm aan deze ondersteuniung met behulp van interne en/of externe hulp. Het zorgteam bestaat uit de intern begeleiders en directie. Zij bespreken de zorgleerlingen en bepalen of het nodig is een breed overleg te plannen. Hierin is de samenstelling wisselend en kan bijvoorbeeld bestaan uit een intern begeleider, remedial teacher, schoolmaatschappelijk werker, wijkverpleegster en een medewerker van PPO Rotterdam. De ouders van kinderen met een specifieke behoefte worden nadrukkelijk betrokken bij het proces.

Het zorgteam bespreekt met de klassenleerkracht die leerlingen die vanwege hun specifieke behoefte op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied extra begeleiding nodig hebben. Bij signalen die om extra ondersteuning vragen, worden de ouders voor een gesprek uitgenodigd door de klassenleerkracht. Het inzetten van de ondersteuning kan intern verzorgd worden door onderwijsassistent, remedial teacher, en/ of schoolmaatschappelijk werker. Bij structurele ondersteuning kan, op advies van het zorgteam, ook externe hulp (o.a. euritmie-therapie, kunstzinnige therapie) gezocht worden. Dit in samenwerking/overleg met de ouders.