Ondersteuning en zorg voor leerlingen, ouders en leerkrachten

Alle scholen hebben de verantwoordelijkheid om kinderen te ondersteunen zodat wij passend onderwijs kunnen bieden. Ondersteuning bij het leren maar ook bij gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling. Hieraan werken we met elkaar: de leerkracht, onze intern begeleiders en waar nodig met interne en externe deskundigen. Meer weten? Lees meer over ondersteuning in onze school in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De zorg voor kinderen met een specifieke behoefte wordt vanuit de intern begeleiders begeleid gecoördineerd. Onze school heeft een intern begeleider voor de kleuter- en een intern begeleider voor de onderbouw. De leerkracht  voert vervolgens de ondersteuning uit in de klas, met behulp van interne deskundigen zoals de remedial teacher, onderwijsassistent of expert leerkracht gedrag. Soms is ook externe ondersteuning nodig door bij bijvoorbeeld de kunstzinnig therapeut, schoolmaatschappelijk werker, wijkverpleegkundige of een gedragsdeskundige van PPO Rotterdam.

Betrokkenheid ouders/opvoeders

Bij signalen die om extra ondersteuning vragen, worden de ouders voor een gesprek uitgenodigd door de klassenleerkracht. Bij structurele ondersteuning kan, op advies van het zorgteam, ook externe hulp (o.a. euritmie-therapie, kunstzinnige therapie) gezocht worden. Dit in samenwerking/overleg met de ouders.

Interne zorg en ondersteuning

Intern Begeleiders: zijn betrokken bij alle leerlingenzorg (gedrag en/of leren), sturen de ondersteuning aan en ze monitoren de ontwikkeling van kinderen

  • kleuters en klas 1: Mw. Annemarie de Heiden (di,wo,do), a.de.heiden@vsrotterdamwest.nl
  • klas 2-6: Mw. Joyce Emons (ma,di,wo,do), j.emons@vsrotterdamwest.nl

Expert leerkracht gedrag en pestcoördinator: de expert leerkracht gedrag en de anti-pestcoördinator en wordt betrokken bij individuele leerlingen en groepjes of klassen waar vragen zijn rond gedrag.

Mw. Saskia de Jong (do, vr), s.de.jong@vsrotterdamwest.nl

Onderwijsassistenten: een onderwijsassistent werkt ondersteunend en aanvullend aan de remedial teacher en leerkracht, en verleent individueel en groepsgewijs hulp aan leerlingen met leerproblemen.

  • Cis Laar (di, do, vr), F.laar@vsrotterdamwest.nl

Beeldende therapie

Clara van der Wal, vaktherapeut beeldend, is 2 dagen per week bij ons in school werkzaam op zzp basis.
Beeldende therapie is een non-verbale therapie waarbij zij gebruik maakt van beeldende middelen. Soms zijn bij het kind problemen van sociale of emotionele aard die het leren in de weg staan. Beeldende therapie helpt kinderen op een speelse en positieve manier om hun 'ik' te versterken. Met als resultaat dat ze op alle terreinen beter gaan functioneren. Krachtbronnen in jezelf worden versterkt. Zelfvertrouwen groeit. Je raakt meer in balans. Een kind tekent onbewust, maar nooit toevallig. Hierdoor wordt zichtbaar wat zich in het onderbewuste afspeelt en kan dit als vertrekpunt dienen om het kind beeldend te ondersteunen in zijn proces. Clara werkt op ZZP basis op school. De begeleiding wordt vaak deels vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Informeer bij uw verzekering hoe dit geregeld is. Meer weten? Kijk op www.hetregenboogpad.nl

Jeugdverpleegkundige CJG

Liesbeth Krijger van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is als jeugdverpleegkundige gekoppeld aan onze school, en is er voor al uw vragen rond gezondheid en welzijn van kinderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zit op de Duivenvoordestraat 65. Schuin tegenover het zwembad Oostervant. Liesbeth ziet de oudste kleuters voor de ogentest, gehoortest, motoriektest en meet de groei en weegt het gewicht van de kinderen. Ouders/verzorgers kunnen vragen stellen over de opvoeding, het opgroeien, geen vraag is te gek. De kinderen die 9 jaar zijn, worden opgeroepen voor een afspraak voor de vaccinaties, een gezondheids gesprek en wegen en meten. School kan met toestemming van de ouders een gehoortest of ogentest afspraak aanvragen. Bij hoog ziekteverzuim koppelen wij vanuit onze zorgplicht soms gezinnen aan bij Liesbeth om te kijken hoe het CJG uw kind het beste kan helpen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Delfshaven, Duivenvoordestraat 65, 3021 PD Rotterdam
06 - 31796654, www.cjgrijnmond.nl, l.krijger@cjgrijnmond.nl. Aanwezig: ma/di/do/vrijdagochtend

Schoolmaatschappelijk werk 

Net als andere scholen hebben wij ook een schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). Een schoolmaatschappelijk werker gaat met ouders in gesprek over opvoedingsvragen. Daarnaast helpt een SMW-er bij het zoeken naar externe hulp en vormt de SMW-er de schakel zijn tussen de ouders en de hulpverlening en de school.

Per 1 april 2023 hebben we een nieuwe SMW-er in de school: "Mijn naam is Jeanette van Welie, getrouwd en moeder van 4. Ik zal per april de nieuwe SMW-er zijn op jullie school.  Ik heb hiervoor gewerkt als jeugdproffessional bij een Sociaal Wijkteam. Ouders en kinderen kunnen bij mij terecht als er zorgen zijn op sociaal-emotioneel vlak, of als er zorgen zijn met betrekking tot het gedrag van een kind. Met elkaar bekijken we wat het school maatschappelijk werk voor u of u kind kan betekenen. Ook kun je bij mij terecht voor even een praatje. Mijn werkdagen zijn dinsdag (vanaf 10.00 aanwezig op de vrije school) en donderdag (dan telefonisch op 06-34323524, en per mail bereikbaar op jvanweliewitzier@solnetwerk.nl).

PPO: schoolcontactpersoon en gedragsdeskundigen

Amy Nijman en Sandra Heutink zijn de schoolcontactpersonen vanuit het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO). PPO geeft hulp aan scholen bij vragen omtrent leren, werkhouding en gedrag. Wekelijks is een van de schoolcontactpersonen op school. Voor meer informatie zie www.pporotterdam.nl of a.nijman@pporotterdam.nl/s.heutink@pporotterdam.nl