Visie

Wij werken aan kwalitatief hoogstaand eigentijds vrijeschool onderwijs, gebaseerd op de antroposofie.  Wij zoeken in ons onderwijs naar antwoorden op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind. Tegelijkertijd krijgt bij ons de klas, als sociale groep, aandacht en zorg.

Wij vinden het opdoen van kennis en vaardigheden belangrijk voor de ontwikkelingsweg van elk kind. Daarnaast richten wij ons expliciet op socialisatie en persoonsvorming. De kinderen kunnen zich zo ontwikkelen tot zelfstandig oordelende en vrij denkende mensen. Bij ons op school zetten de kinderen de eerste stappen op hun weg daar naar toe.

Kinderen met verschillende sociale, culturele en religieuze achtergronden groeien op onze school in verbinding met elkaar op. Ouders en leerkrachten vormen daarbij met elkaar een gemeenschap, die om de kinderen heen staat.

Wij verbinden ons met de kinderen die de ouders aan ons toevertrouwen. Door onze
ontwikkelingsgerichte en lerende houding, de krachtige samenwerking met kinderen en ouders en duidelijke grenzen, scheppen wij een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geven klassikaal onderwijs waarin we de kinderen aanspreken op hun eigen niveau. Daarbij zorgen we voor een lichte, heldere, schone en gestructureerde leeromgeving.

Missie

De missie van onze Vrije School Rotterdam West kent 7 pijlers:

 1. Wij werken vanuit een antroposofisch mens- en wereldbeeld.
  Antroposofie betekent wijsheid over de mens. Dit mens- en wereldbeeld is door Rudolf Steiner geformuleerd en beschreven. We gaan ervan uit dat elk mens zich wil én kan ontwikkelen in de ontmoeting met de wereld om zich heen. Deze intrinsieke motivatie voor ontwikkeling en leren willen we, met ons onderwijs, levend houden.
 2. Wij bieden kwalitatief hoogstaand vrijeschoolonderwijs, waardoor kinderen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen.
  Wij gaan ervan uit dat kinderen zich in fasen ontwikkelen en sluiten met het onderwijs aan op deze fasen.  Ons onderwijs richt zich hoofd, hart en handen. Spel en beweging zien we als essentiële schakel tussen deze drie elementen.
  De meest recente pedagogische en didactische inzichten ondersteunen onze aanpak. En wij staan open om op basis van nieuwe inzichten onze aanpak aan te passen.

 3. Wij zoeken naar eigentijdse oplossingen voor uitdagingen die wij tegenkomen binnen onze schoolgemeenschap en onderwijspraktijk.
  In de tijd waarin wij leven volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op, hier krijgen wij als school ook mee te maken. Zoals schooltijden die inspelen op de vraag van werkende ouders, vraagstukken op multimediaal gebied, de aansluiting bij de culturele achtergronden van leerlingen en nieuwe pedagogisch- didactische inzichten. Keer op keer maken wij daarbij een vertaalslag die past bij onze menskundige visie.
 4. We zijn een school in Rotterdam-West en verbinden ons met de wereld om ons heen.
  Onze school staat in een wijk die gekenmerkt wordt door culturele diversiteit. Hier willen we ons graag mee verbinden. Daarom nemen we actief deel aan initiatieven in de buurt. En staan we open voor kinderen en ouders met verschillende culturele,  religieuze en sociale achtergronden.
  In ons onderwijs maken wij veel gebruik van sprookjes en verhalen. Daarbij leggen wij de verbinding met de culturele achtergrond van de kinderen die onze school bezoeken. Ook bij de viering van jaarfeesten zoeken wij deze verbinding.

 5. Wij hebben een ontwikkelingsgerichte en lerende houding.
  Om de kinderen goed te kunnen begeleiden, ontwikkelen en scholen wij onszelf permanent. Daarbij werken wij met elkaar samen en reflecteren wij op ons eigen handelen. Wij geven elkaar feedback en willen graag feedback ontvangen. Wij zijn professionals die eigenaar zijn van processen en nemen daarin onze verantwoordelijkheden. Een voorwaarde is dat wij ons open opstellen naar elkaar.

 6. Wij zorgen voor een veilige, lichte, heldere en aantrekkelijke (leer)omgeving.
  Wij gebruiken mooie en natuurlijke materialen, waardoor onze leeromgeving er aantrekkelijk uit ziet. Wij doen er alles aan om een opgeruimde, lichte, warme en verzorgde school te hebben. Dit draagt bij aan de fysieke en mentale veiligheid van de kinderen.

 7.  Wij vormen een gemeenschap waarin wij open en respectvol met elkaar omgaan. Wij zijn daarin een voorbeeld voor de kinderen.
  Gelijkwaardigheid vinden wij belangrijk. Ieder mens doet ertoe en ieders mening is van belang. Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school. Zij denken mee, vervullen taken en zijn deelnemer aan gemeenschappelijke activiteiten.